espaiBIT

serveis informàtics

 

AVIS LEGAL

INFORMACIÓ GENERAL:

En compliment del art. 10 de la Llei 34/2002 de 11 de Juliol de servicis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, se informa que aquest lloc web, ha sigut creat, es mantingut, i es propietat de ESPAIBIT amb  C.I.F. T-XXXXXXX i domicili social en  C/J. M. Fabregas 3.3.1 – 43800 Valls – Tarragona

Telèfon: 977 60 62 83

Fax: 977 60 62 83

E.mail: info@espaibit.com

El accés al lloc web i l’ utilització del seus continguts i serveis implica l’ adhesió plena i sense reserves a les condicions general que s’esposen en la versió publicada en el moment que EL USUARI accedeix al mateix

Si EL USUARI decideix no acceptar les condicions generals deurà abstenir-se d’ accedir al lloc web i/o utilitzar els continguts i/o serveis en ell disponibles.


LOPD

Les dades facilitades per EL USUARI, seran incloses en una base de dades per poder facilitar-li informació de productes, serveis, noticies o altra informació d’ interès. Les seves dades seran tractades amb la màxima confidencialitat, d’ acord amb la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) Llei Orgànica 15/1999

Si desitja modificar o cancel·lar les seves dades en ESPAIBIT pot enviar un e-mail a: info@espaibit.com indicant el assumpte del mateix.


US DEL PORTAL

Com regla general, EL USUARI, es compromet a utilitzar el servei i continguts del lloc web conforme a la llei i així mateix es compromet a fer un us adequat dels seus continguts

Queda prohibida la reproducció, distribució o modificació dels continguts del portal (texts, disseny gràfic, imatges, informació etc ) i la resta d’elements del lloc web


EXCLUSIO DE GARANTIES I DE RESPOSABILITAT

Tant l’accés al portal con el seu us inadequat que es pugui efectuar de l’ informació que es contingui em el mateix es responsabilitat de qui la realitza ESPAIBIT no respondrà de cap conseqüència, dany o prejudici ocasionats.

Tampoc es compromet a:

-La falta de disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc web i del seus serveis i continguts.

-La falta de utilitat, validesa o adequació dels continguts del lloc web o no poder satisfer les necessitat, expectatives o resultats concrets dels usuaris.

-La existència de virus o altres elements nocius que el Portal o el Servidor puguin ocasionar alteracions en els equips informàtics del USUARI


DADES PERSONALS

ESPAIBIT, ha adoptat totes les mesures de seguretat legalment exigides per la protecció de les dades personals subministrades per EL USUARI, no obstant ESPAIBIT no pot garantir l’ invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat. Ni pot garantir la seguretat o invulnerabilitat de les seves dades en la seva transmissió per la xarxa. ESPAIBIT no garanteix la veracitat o la vigència de les dades subministrades per EL USUARI


PROPIETAT INTELECTUAL

El usuari reconeix que totes les imatges, dissenys, dibuixos, continguts, logos, marques i qualsevol producte son propietat de ESPAIBIT

El us del Portal, així com la contractació de serveis i/o productes a través del mateix per part del USUARI, no implica en cap cas cessió al mateix de drets per ESPAIBIT en matèria de Propietat Intel·lectual, Patents i Marques. ESPAIBIT prohibeix l’ utilització del servei de qualsevol forma que de manera directa o indirecta suposi el incompliment de la legislació aplicable en matèria de Propietat Intel·lectual Patents i Marques, següent l’ actuació així con les seves conseqüències de la responsabilitat exclusiva del usuari, que mantindrà en tot cas indemne a ESPAIBIT


MODIFICACIÓ

ESPAIBIT, es reserva la facultat de realitzar les modificacións que estimi oportunes i sense necessitat de previ avis, podent modificar, incloure o suprimir continguts i/o serveis, així com les condicions d’accés i us del portal


US

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.


inici        empresa        serveis         productes         tarifes         DIRECcIÓ         contacte